1. Sınıf Geometri Kazanımları

1. sınıf geometri kazanımları neler? 1. sınıf matematik dersinde öğrencilere verilen geometride hangi konular ve kazanımlar var? 1. sınıf geometri kazanımları MEB müfredatına göre hazırlanmıştır.

1. Sınıf Geometri Kazanımları

1 Geometrik Cisimler ve Şekiller

Terimler veya kavramlar: kenar, köşe, üçgen, kare, dikdörtgen, çember

Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

 1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşeleri tanıtılır.
 2. Önce şekilleri sınıflandırma sonra üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi tanıma ve adlandırma çalışmaları yapılır.
 3. En çok dört kenarlı şekiller ve çember üzerinde çalışılır.
 4. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturulur.
 5. Geometri tahtası, ip, tel, geometri çubukları vb. malzemeler kullanılarak geometrik şekiller modellenir.

Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.

 1. Kullanılacak nesnelerin geometrik cisimlerden seçilmesine dikkat edilir.
 2. Geometrik cisimler (prizma, küre vb.) adlandırılmadan, kutu, birimküp, pet şişe, kamp çadırı, pinpon topları gibi nesnelerin sınıflama yapılacak özellikleri (yuvarlak, köşeli, üstünde dikdörtgen olan vb.) listelenir.
 3. Günlük hayattan basit cisimler kullanarak farklı yapılar oluşturulur.
 4. Günlük hayattan geometrik cisim şeklindeki nesnelerin yüzleri inceletilerek geometrik şekillerle ilişkilendirme çalışmaları yapılır.
 5.  Geometrik cisimlerin açınımına girilmez.

2 Uzamsal İlişkiler

Terimler veya kavramlar: eş nesneler

Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.

 1. Yer ve yön bildiren ifadelerin (altında-üstünde, etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada, yüksekte- alçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında) günlük hayat durumlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.
 2. İlişkiler ifade edilirken referans noktası belirlenmesine dikkat edilir.
 3. Günlük hayat örneklerinin yanı sıra modeller üzerinde de çalışmalar yapılabilir.

Eş nesnelere örnekler verir.

Eşlik kavramı, sınıf ortamındaki uygun malzemeler başta olmak üzere farklı modeller kullanılarak fark ettirilir.

3 Geometrik Örüntüler

Terimler veya kavramlar: örüntü

Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.

Seçilen geometrik cisim ya da şekillerin sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilir.

En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

Faydalı Bağlantılar:

1. Sınıf Matematik Konuları 2020-2021

1. Sınıf Matematik Kazanımları 2020-2021

Benzer İçerikler
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.